Tabel Jumlah LSM aktif Kabupaten Bengkulu Utara
NoUraian2009201020112012
1Jumlah LSM terdaftar43484545
2Jumlah LSM tidak aktif14191616
3Jumlah LSM aktif (1-2)29292929
 
Grafik Jumlah LSM aktif Kabupaten Bengkulu Utara - (2009)
 
Grafik Jumlah LSM aktif Kabupaten Bengkulu Utara - (2010)
 
Grafik Jumlah LSM aktif Kabupaten Bengkulu Utara - (2011)
 
Grafik Jumlah LSM aktif Kabupaten Bengkulu Utara - (2012)