Tupoksi

Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 65 Tahun 2016

Tentang
Kedudukan, Susunan dan Struktur Organinsasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan